Bernd Weiss Clausthal-Zellerfeld im Harz
Home Hobby Cars+ Bikes Kontakt
Bernd Weiss Clausthal-Zellerfeld im Harz
Ich heiße Bernd Weiss und bin 1965 in Clausthal-Zellerfeld geboren
Home